AVÍS LEGAL

DADES IDENTIFICATIVES:

En compliment amb el deure d’informació recollit en article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, a continuació es faciliten les següents dades:

L’empresa titular d’aquest web és Serveis Butler Terres Ebre S.L.

CIF: B09662909

Correu electrònic de contacte:  info@butler.cat

USUARIS:

L’accés i / o ús del Lloc web www.butler.cat atribueix la condició d’USUARI, que accepta, des d’aquest accés i / o ús, les Condicions Generals d’Ús aquí reflectides. Les esmentades condicions s’aplicaran independentment de les condicions particulars que, si escau, regeixin la utilització del Lloc web o dels serveis vinculats al mateix. La prestació de servei de la pàgina web té caràcter gratuït.

Quan l’USUARI es registri i aporti dades personals per poder accedir a algun dels serveis específics, a la recollida i tractament de les dades personals dels USUARIS li és aplicable el que disposa l’epígraf sobre Seguretat i Protecció de dades de caràcter personal.

OBLIGACIONS L’USUARI:

El simple accés, navegació i ús del Lloc Web comporta i suposa l’acceptació per l’Usuari de l’Avís Legal vigent i publicat en cada moment.

El lloc web de Serveis Butler Terres Ebre S.L. proporciona l’accés a multitud d’informació, serveis, programes o dades (des d’ara, «els continguts») a Internet pertanyents a Serveis Butler Terres Ebre S.L.  o als seus llicenciants als quals l’usuari pugui tenir accés.

L’usuari assumeix la responsabilitat de l’ús del PORTAL. Aquesta responsabilitat s’estén a l’registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts. En aquest registre l’USUARI serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d’aquest registre, a l’USUARI se li pot proporcionar una contrasenya sobre la qual serà responsable, comprometent-se a fer un ús diligent i confidencial de la mateixa.

L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que Serveis Butler Terres Ebre S.L. ofereix a través del seu Lloc web i amb caràcter enunciatiu però no limitador, a no emprar-los per (i) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic; (Ii) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia de terrorisme o que atempti contra els drets humans; (Iii) provocar danys en els sistemes físics i lògics de www.butler.cat, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats ; (Iv) intentar accedir i, si s’escau,

Serveis Butler Terres Ebre S.L. es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu parer, no resultessin adequats per a la seva publicació.

En qualsevol cas, Serveis Butler Terres Ebre S.L. no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, missatges, o altres eines de participació, si s’escau.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL:

Serveis Butler Terres Ebre. S.L. per si o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de les seves pàgines webs, així com dels elements continguts en el mateix (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos ; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc …).

L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de Serveis Butler Terres Ebre S.L. L’accés, navegació, utilització, emmagatzematge jo descàrregues de el contingut, per part de l’usuari a la pàgina web no li atorga cap dret de propietat sobre els mateixos.

En conseqüència, l’ús dels continguts de la pàgina web per l’informe de l’usuari serà per a ús privat i, sempre que, amb això no infringeixi el copyright o qualsevol altre dret de Serveis Butler Terres Ebre. Aquesta autorització de còpia privada, no implica la concessió de llicència o dret d’explotació a favor de l’usuari.

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT:

Serveis Butler Terres Ebre S.L. ha adoptat totes les mesures necessàries, dins les seves possibilitats i de l’estat de la tecnologia, per garantir el funcionament del Lloc Web i evitar l’existència i transmissió de virus i altres components nocius als Usuaris.

L’Usuari ha de saber que les comunicacions a través de xarxes obertes estan exposades a una pluralitat d’amenaces que fa que no siguin segures. És responsabilitat de l’Usuari adoptar totes les mesures tècniques adequades per controlar raonablement aquestes amenaces i, entre elles, el tenir sistemes actualitzats de detecció de programari maliciós, com ara virus, troians, etc., així com tenir actualitzats els pegats de seguretat dels corresponents navegadors.

Serveis Butler Terres Ebre S.L. no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin ocasionar.

Serveis Butler Terres Ebre S.L. no garanteix la falta disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament del Lloc Web i / o dels seus serveis. No obstant això, posarà els seus millors esforços a procurar que el Lloc Web estigui accessible i en ple funcionament tot el temps.

ÚS DE COOKIES:

El lloc web de Serveis Butler Terres Ebre S.L.  utilitza cookies (petits arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix a la pàgina) per al correcte funcionament i visualització dels llocs web per part de l’usuari, així com la recollida d’estadístiques. 

ENLLAÇOS:

Els enllaços continguts en el nostre lloc web poden dirigir a continguts Web de tercers. L’objectiu d’aquests enllaços és únicament facilitar-li la recerca dels recursos que li puguin interessar a través d’Internet.

Serveis Butler Terres Ebre S.L. no assumeix cap responsabilitat pel contingut, informacions o serveis que poguessin aparèixer en aquests llocs, que tindran exclusivament caràcter informatiu i que en cap cas impliquen cap relació entre Butler i les persones o entitats titulars de tals continguts o titulars els llocs on es trobin.

Els enllaços a les web de Srveis Butler Terres Ebre S.L. hauran de respectar les següents condicions:

 • L’establiment de l’enllaç no suposarà cap tipus d’acord, contracte, patrocini ni recomanació per part de Serveis Butler Terres Ebre S.L. de la pàgina que realitza l’enllaç.
 • La pàgina web en la qual s’estableixi l’hiperenllaç no contindrà informacions amb continguts que siguin il·lícits, discriminatoris, contraris als principis ètics comunament acceptats o atemptin contra l’ordre públic, així com tampoc contindrà continguts contraris a qualssevol drets de tercers.
 • Serveis Butler Terres Ebre S.L. podrà sol·licitar que es retiri un enllaç a la seva web, sense necessitat d’al·legar cap causa. En aquest cas, la pàgina que hagi realitzat l’enllaç haurà de procedir a la seva immediata supressió, tan aviat com rebi la notificació de Serveis Butler Terres Ebre S.L.
 • No es responsabilitza de cap manera ni garanteix la qualitat, exactitud, fiabilitat, correcció o moralitat de continguts o serveis que l’establiment de l’hiperenllaç puga oferir. L’usuari assumeix sota la seva exclusiva responsabilitat les conseqüències, danys o accions que poguessin derivar-se de l’accés a la pàgina web de l’hiperenllaç.
 • La pàgina web en la qual s’estableixi l’hiperenllaç no podrà contenir marca, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius que pertanyin a Serveis Butler Terres Ebre S.L. excepte aquells signes que formin part de la mateixa enllaç.

GENERALITATS:

Serveis Butler Terres Ebre S.L. perseguirà l’incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda de llocs web exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

MODIFICACIONS DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA:

Serveis Butler Terres Ebre S.L. es reserva el dret d’efectuar, en qualsevol moment i sense previ avís, qualsevol modificació que consideri oportuna al seu lloc web

Serveis Butler Terres Ebre S.L. podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les citades condicions coincideix amb el temps de la seva exposició, fins que siguin modificades total o parcialment, moment en el qual passaran a tenir vigència des del moment de la seva modificació i publicació en el lloc web.

Legislació aplicable i jurisdicció: La relació entre Butler i l’USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de Gandesa.

DADES IDENTIFICATIVES:

En compliment amb el deure d’informació recollit en article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, a continuació es faciliten les següents dades:

L’empresa titular d’aquest web és Serveis Butler Terres Ebre S.L.

CIF: B09662909

Correu electrònic de contacte:  info@butler.cat

USUARIS:

L’accés i / o ús del Lloc web www.butler.cat atribueix la condició d’USUARI, que accepta, des d’aquest accés i / o ús, les Condicions Generals d’Ús aquí reflectides. Les esmentades condicions s’aplicaran independentment de les condicions particulars que, si escau, regeixin la utilització del Lloc web o dels serveis vinculats al mateix. La prestació de servei de la pàgina web té caràcter gratuït.

Quan l’USUARI es registri i aporti dades personals per poder accedir a algun dels serveis específics, a la recollida i tractament de les dades personals dels USUARIS li és aplicable el que disposa l’epígraf sobre Seguretat i Protecció de dades de caràcter personal.

OBLIGACIONS L’USUARI:

El simple accés, navegació i ús del Lloc Web comporta i suposa l’acceptació per l’Usuari de l’Avís Legal vigent i publicat en cada moment.

El lloc web de Serveis Butler Terres Ebre S.L. proporciona l’accés a multitud d’informació, serveis, programes o dades (des d’ara, «els continguts») a Internet pertanyents a  o als seus llicenciants als quals l’usuari pugui tenir accés.

L’usuari assumeix la responsabilitat de l’ús del PORTAL. Aquesta responsabilitat s’estén a l’registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts. En aquest registre l’USUARI serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d’aquest registre, a l’USUARI se li pot proporcionar una contrasenya sobre la qual serà responsable, comprometent-se a fer un ús diligent i confidencial de la mateixa.

L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que Butler ofereix a través del seu Lloc web i amb caràcter enunciatiu però no limitador, a no emprar-los per (i) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic; (Ii) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia de terrorisme o que atempti contra els drets humans; (Iii) provocar danys en els sistemes físics i lògics de www.butler.cat, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats ; (Iv) intentar accedir i, si s’escau,

Serveis Butler Terres Ebre S.L. es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu parer, no resultessin adequats per a la seva publicació.

En qualsevol cas, Serveis Butler Terres Ebre S.L. no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, missatges, o altres eines de participació, si s’escau.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL:

Srveis Butler Terres Ebre S.L. per si o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de les seves pàgines webs, així com dels elements continguts en el mateix (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos ; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc …).

L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de Butler. L’accés, navegació, utilització, emmagatzematge jo descàrregues de el contingut, per part de l’usuari a la pàgina web no li atorga cap dret de propietat sobre els mateixos.

En conseqüència, l’ús dels continguts de la pàgina web per l’informe de l’usuari serà per a ús privat i, sempre que, amb això no infringeixi el copyright o qualsevol altre dret de Serveis Butler Terres Ebre S.L. Aquesta autorització de còpia privada, no implica la concessió de llicència o dret d’explotació a favor de l’usuari.

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT:

Serveis Butler Terres Ebre S.L. ha adoptat totes les mesures necessàries, dins les seves possibilitats i de l’estat de la tecnologia, per garantir el funcionament del Lloc Web i evitar l’existència i transmissió de virus i altres components nocius als Usuaris.

L’Usuari ha de saber que les comunicacions a través de xarxes obertes estan exposades a una pluralitat d’amenaces que fa que no siguin segures. És responsabilitat de l’Usuari adoptar totes les mesures tècniques adequades per controlar raonablement aquestes amenaces i, entre elles, el tenir sistemes actualitzats de detecció de programari maliciós, com ara virus, troians, etc., així com tenir actualitzats els pegats de seguretat dels corresponents navegadors.

Serveis Butler Terres Ebre S.L. no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin ocasionar.

Serveis Butler Terres Ebre S.L. no garanteix la falta disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament del Lloc Web i / o dels seus serveis. No obstant això, posarà els seus millors esforços a procurar que el Lloc Web estigui accessible i en ple funcionament tot el temps.

ÚS DE COOKIES:

El lloc web de Srerveis Butler Terres Ebre S.L. utilitza cookies (petits arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix a la pàgina) per al correcte funcionament i visualització dels llocs web per part de l’usuari, així com la recollida d’estadístiques. 

ENLLAÇOS:

Els enllaços continguts en el nostre lloc web poden dirigir a continguts Web de tercers. L’objectiu d’aquests enllaços és únicament facilitar-li la recerca dels recursos que li puguin interessar a través d’Internet.

Serveis Butler Terres Ebre S.L. no assumeix cap responsabilitat pel contingut, informacions o serveis que poguessin aparèixer en aquests llocs, que tindran exclusivament caràcter informatiu i que en cap cas impliquen cap relació entre Butler i les persones o entitats titulars de tals continguts o titulars els llocs on es trobin.

Els enllaços a les web de Serveis Butler Terres Ebre S.L.  hauran de respectar les següents condicions:

 • L’establiment de l’enllaç no suposarà cap tipus d’acord, contracte, patrocini ni recomanació per part de Serveis Butler Terres Ebre S.L. de la pàgina que realitza l’enllaç.
 • La pàgina web en la qual s’estableixi l’hiperenllaç no contindrà informacions amb continguts que siguin il·lícits, discriminatoris, contraris als principis ètics comunament acceptats o atemptin contra l’ordre públic, així com tampoc contindrà continguts contraris a qualssevol drets de tercers.
 • Serveis Butler Terres Ebre S.L. podrà sol·licitar que es retiri un enllaç a la seva web, sense necessitat d’al·legar cap causa. En aquest cas, la pàgina que hagi realitzat l’enllaç haurà de procedir a la seva immediata supressió, tan aviat com rebi la notificació de Serveis Butler Terres Ebre S.L.
 • No es responsabilitza de cap manera ni garanteix la qualitat, exactitud, fiabilitat, correcció o moralitat de continguts o serveis que l’establiment de l’hiperenllaç puga oferir. L’usuari assumeix sota la seva exclusiva responsabilitat les conseqüències, danys o accions que poguessin derivar-se de l’accés a la pàgina web de l’hiperenllaç.
 • La pàgina web en la qual s’estableixi l’hiperenllaç no podrà contenir marca, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius que pertanyin a Serveis Butler Terres Ebre S.L. excepte aquells signes que formin part de la mateixa enllaç.

GENERALITATS:

Serveis Butler Terres Ebre S.L perseguirà l’incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda de llocs web exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

MODIFICACIONS DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA:

Serveis Butler Terres Ebre S.L. es reserva el dret d’efectuar, en qualsevol moment i sense previ avís, qualsevol modificació que consideri oportuna al seu lloc web

Serveis Butler Terres Ebre S.L. podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les citades condicions coincideix amb el temps de la seva exposició, fins que siguin modificades total o parcialment, moment en el qual passaran a tenir vigència des del moment de la seva modificació i publicació en el lloc web.

Legislació aplicable i jurisdicció: La relació entre Serveis Butler Terres Ebre S.L. i l’USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de Gandesa.

DADES IDENTIFICATIVES:

En compliment amb el deure d’informació recollit en article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, a continuació es faciliten les següents dades:

L’empresa titular d’aquest web és Serveis Butler Terres Ebre S.L.

CIF: B09662909

Correu electrònic de contacte:  info@butler.cat

USUARIS:

L’accés i / o ús del Lloc web www.butler.cat atribueix la condició d’USUARI, que accepta, des d’aquest accés i / o ús, les Condicions Generals d’Ús aquí reflectides. Les esmentades condicions s’aplicaran independentment de les condicions particulars que, si escau, regeixin la utilització del Lloc web o dels serveis vinculats al mateix. La prestació de servei de la pàgina web té caràcter gratuït.

Quan l’USUARI es registri i aporti dades personals per poder accedir a algun dels serveis específics, a la recollida i tractament de les dades personals dels USUARIS li és aplicable el que disposa l’epígraf sobre Seguretat i Protecció de dades de caràcter personal.

OBLIGACIONS L’USUARI:

El simple accés, navegació i ús del Lloc Web comporta i suposa l’acceptació per l’Usuari de l’Avís Legal vigent i publicat en cada moment.

El lloc web de Serveis Butler Terres Ebre S.L. proporciona l’accés a multitud d’informació, serveis, programes o dades (des d’ara, «els continguts») a Internet pertanyents a  o als seus llicenciants als quals l’usuari pugui tenir accés.

L’usuari assumeix la responsabilitat de l’ús del PORTAL. Aquesta responsabilitat s’estén a l’registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts. En aquest registre l’USUARI serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d’aquest registre, a l’USUARI se li pot proporcionar una contrasenya sobre la qual serà responsable, comprometent-se a fer un ús diligent i confidencial de la mateixa.

L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que Butler ofereix a través del seu Lloc web i amb caràcter enunciatiu però no limitador, a no emprar-los per (i) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic; (Ii) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia de terrorisme o que atempti contra els drets humans; (Iii) provocar danys en els sistemes físics i lògics de www.butler.cat, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats ; (Iv) intentar accedir i, si s’escau,

Butler es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu parer, no resultessin adequats per a la seva publicació.

En qualsevol cas,  Serveis Butler Terres Ebre S.L. no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, missatges, o altres eines de participació, si s’escau.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL:

Butler per si o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de les seves pàgines webs, així com dels elements continguts en el mateix (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos ; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc …).

L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de Butler. L’accés, navegació, utilització, emmagatzematge jo descàrregues de el contingut, per part de l’usuari a la pàgina web no li atorga cap dret de propietat sobre els mateixos.

En conseqüència, l’ús dels continguts de la pàgina web per l’informe de l’usuari serà per a ús privat i, sempre que, amb això no infringeixi el copyright o qualsevol altre dret de Butler. Aquesta autorització de còpia privada, no implica la concessió de llicència o dret d’explotació a favor de l’usuari.

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT:

Serveis Butler Terres Ebre S.L. ha adoptat totes les mesures necessàries, dins les seves possibilitats i de l’estat de la tecnologia, per garantir el funcionament del Lloc Web i evitar l’existència i transmissió de virus i altres components nocius als Usuaris.

L’Usuari ha de saber que les comunicacions a través de xarxes obertes estan exposades a una pluralitat d’amenaces que fa que no siguin segures. És responsabilitat de l’Usuari adoptar totes les mesures tècniques adequades per controlar raonablement aquestes amenaces i, entre elles, el tenir sistemes actualitzats de detecció de programari maliciós, com ara virus, troians, etc., així com tenir actualitzats els pegats de seguretat dels corresponents navegadors.

Serveis Butler Terres Ebre S.L. no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin ocasionar.

Serveis Butler Terres Ebre S.L. no garanteix la falta disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament del Lloc Web i / o dels seus serveis. No obstant això, posarà els seus millors esforços a procurar que el Lloc Web estigui accessible i en ple funcionament tot el temps.

ÚS DE COOKIES:

El lloc web de Serveis Butler Terres Ebre S.L. utilitza cookies (petits arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix a la pàgina) per al correcte funcionament i visualització dels llocs web per part de l’usuari, així com la recollida d’estadístiques. 

ENLLAÇOS:

Els enllaços continguts en el nostre lloc web poden dirigir a continguts Web de tercers. L’objectiu d’aquests enllaços és únicament facilitar-li la recerca dels recursos que li puguin interessar a través d’Internet.

Serveis Butler Terres Ebre S.L. no assumeix cap responsabilitat pel contingut, informacions o serveis que poguessin aparèixer en aquests llocs, que tindran exclusivament caràcter informatiu i que en cap cas impliquen cap relació entre Serveis Butler Terres Ebre S.L. i les persones o entitats titulars de tals continguts o titulars els llocs on es trobin.

Els enllaços a les web de Serveis Butler Terres Ebre S.L. hauran de respectar les següents condicions:

 • L’establiment de l’enllaç no suposarà cap tipus d’acord, contracte, patrocini ni recomanació per part de Serveis Butler Terres Ebre S.L. de la pàgina que realitza l’enllaç.
 • La pàgina web en la qual s’estableixi l’hiperenllaç no contindrà informacions amb continguts que siguin il·lícits, discriminatoris, contraris als principis ètics comunament acceptats o atemptin contra l’ordre públic, així com tampoc contindrà continguts contraris a qualssevol drets de tercers.
 • Serveis Butler Terres Ebre S.L. podrà sol·licitar que es retiri un enllaç a la seva web, sense necessitat d’al·legar cap causa. En aquest cas, la pàgina que hagi realitzat l’enllaç haurà de procedir a la seva immediata supressió, tan aviat com rebi la notificació de Serveis Butler Terres Ebre S.L.
 • No es responsabilitza de cap manera ni garanteix la qualitat, exactitud, fiabilitat, correcció o moralitat de continguts o serveis que l’establiment de l’hiperenllaç puga oferir. L’usuari assumeix sota la seva exclusiva responsabilitat les conseqüències, danys o accions que poguessin derivar-se de l’accés a la pàgina web de l’hiperenllaç.
 • La pàgina web en la qual s’estableixi l’hiperenllaç no podrà contenir marca, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius que pertanyin a Serveis Butler Terres Ebre S.L. excepte aquells signes que formin part de la mateixa enllaç.

GENERALITATS:

Serveis Butler Terres Ebre S.L.perseguirà l’incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda de llocs web exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

MODIFICACIONS DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA:

Serveis Butler Terres Ebre S.L. es reserva el dret d’efectuar, en qualsevol moment i sense previ avís, qualsevol modificació que consideri oportuna al seu lloc web

Serveis Butler Terres Ebre S.L. podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les citades condicions coincideix amb el temps de la seva exposició, fins que siguin modificades total o parcialment, moment en el qual passaran a tenir vigència des del moment de la seva modificació i publicació en el lloc web.

Legislació aplicable i jurisdicció: La relació entre Butler i l’USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de Gandesa.

Obrir xat
Hola!
En què et podem ajudar?